HD SHOP

hdshop.ba

HD Shop d.o.o. je firma specijalizirana za montažu, kao i prodaju,
ugradnju te održavanje individualnih i zajedničkih antenskih sistema (ZAS).